SÅ FUNKAR DET!

2001, SÅ FUNKAR DET!, 15 min.

”Så funkar det var namnet på en bok som jag läste som barn. Den hade en steg-för-steg-beskrivning på hur olika tekniska apparater fungerer, med bilder, och jag tycker att det borde finnas en liknande bok när man blir äldre som förklarar parrelationer.”

Vi möter tre killar som talar om kärlek.

”Så funkar det!” gjordes på uppdrag av Kvinnojouren Emelie 2001. Den såldes och visades på högstadier i Västra Götalandsregionen samt vann dokumentärfilmspriset sthlm.doc, hösten 2002. Samma år sändes filmen på SVT och YLE (finsk TV).

Press: ”Så funkar det!” handlar om tre ganska vanliga killar och deras olika sätt att se på kärleken och tillvaron (…) De säger en del konstiga saker, men är en gripande bild av hur det – trots allt – funkar.” Kristoffer Poppius, DN

2001, HOW THINGS WORK!, 15 min.

”How things work was the name of a book that I read as a child. It had a step-by-step-description of how technical devices work, with pictures, and I think that there should be a similar book when you get older, explaining how love works.”

We are meeting three guys who speak about love.

”How things work!” was commissioned by The Women’s Shelter Emelie, Summer 2001. It was sold and shown at high schools in Västra Götalandsregionen and winner of the documentary award sthlm.doc, Autumn 2002. The same year was it telecast at The Swedish State Television SVT and Finnish State Television YLE.