BESTÄLLNINGSFILM

Skrot och brons, 2006, av Astrid Askberger, 12 min. Beställare: Föreningen Sveriges Dövblinda. En film om en konstkurs på Gotland för dövblindfödda.

Kaos med möjligheter 2003 avJenny Hallberg och Astrid Askberger, 13 min. Beställare: Hjälpmedels institutet.

 BOKSTAVSVUXNA 2018, av Astrid Askberger,  15 min. Beställare: Hjälpmedelsinstitutet.