KÄRLEK ÄR BÄST PÅ BIO

2004, KÄRLEK ÄR BÄST PÅ BIO, 28 min.

Hur ska sann kärlek kunna uppstå när alla dörrar är öppna? Vi kan alltid träffa någon som är snyggare, rikare, konstnärligare, mer begåvad eller längre. Vårt relationstänkande har förändrats sen mormor mötte morfar. Vi ger oss ut på en bilfärd för att undersöka saken.

”Kärlek är bäst på bio” producerades av Filmkreatörerna och gjordes med stöd från Svenska Filminstitutet, Film i sthm och SVT, våren 2004. Hösten 2004 visades den på SVT.

2004, LOVE IS BEST AT THE MOVIES, 28 min.

How can true love arise when all doors are open?
We could always meet someone more beautiful, richer, more creative, brighter or taller. Our way of thinking about relationships has definitely changed since grandma met grandpa. We are going for a car ride to check it out.

”Love is best at the movies” was produced by Filmkreatörerna and made with support from The Swedish Film Institute (SFI), Film in Stockholm and The Swedish State Television (SVT) Spring 2004. Autumn 2004 was it telecast at SVT.