LIVET. KOLLEKTIVET.

2017, LIVET KOLLEKTIVET 3 MIN

Allt började när Astrid skulle flytta till Göteborg. Ett förstahandskontrakt i ett hyreshusområde blir navet under 13 års liv. Många människor har bott och sovit här. Kärlek har uppstått och livet har förändrats. Enkelt, privat och allmänmänskligt!

Visningar:
28 januari 2017, Göteborgs internationella filmfestival, Göteborg
13 november 2019, Retrospektiv på Film i väst, Göteborg

It all started when Astrid was moving to Gothenburg. A first-hand lease in an apartment district turns into a hub for 13 years of life. Many people have lived and slept here. Love has bloomed and life has been changed. Simple, private and universal!