JUST BECAUSE YOU DIDN’T FILM ME WHILE I WAS CRYING IT DOESN’T MEAN YOU’RE NOT A FILMMAKER

En dokumentärfilmare med moraliska kval och kreativt motstånd börjar gråta bakom kameran. Ett möte uppstår och frågor. Om dokumentärfilmens sätt att profitera på andra människors känslor. Om mänskligt värde och om att förlåta sig själv för att allt inte alltid går så bra.

A documentary filmmaker with moral issues and creative block is crying behind the camera. A unique meeting between the participant and the filmmaker takes place and questions arise. About the documentary films’s way of profiting from other people’s feelings. About human value and about forgiving oneself when things are not going so well.