JUST BECAUSE YOU DIDN’T FILM ME WHILE I WAS CRYING IT DOESN’T MEAN YOU’RE NOT A FILMMAKER

En dokumentärfilmare med moraliska kval och kreativt motstånd börjar gråta bakom kameran. Ett möte uppstår och frågor. Om dokumentärfilmens sätt att profitera på andra människors känslor. Om mänskligt värde och om att förlåta sig själv för att allt inte alltid går så bra.

Filmen mottog hedersomnämnande på Sveriges kortfilmsfestival, 2023: ”Med innovativa grepp och på kort tid lyckas filmskaparen försätta oss i ett känslotillstånd som får tid och rum att stanna. En fängslande reflektion kring filmskaparens roll och filmmediets kraft.”

A documentary filmmaker with moral issues and creative block is crying behind the camera. A unique meeting between the participant and the filmmaker takes place and questions arise. About the documentary films’s way of profiting from other people’s feelings. About human value and about forgiving oneself when things are not going so well.

Festivalvisningar:

2023
24 mars, Sveriges kortfilmsfestival, Stockholm

2022
29 januari, premiär på Göteborgs filmfestival
12 april, Doc lounge locals
24 augusti, Sahar International Short Film Festival
17 september, Frame filmfestival, Göteborg
24 oktober, Uppsala internationella kortfilmsfetival
28 oktober, Ladybug filmfestival, Göteborg