BRÖD OCH RÄTTVISA

2018, BRÖD OCH RÄTTVISA, 13 min

I en politisk essäfilm undersöker Astrid Askberger dagens förhårdade klassamhälle. Genom att ställa nutid mot dåtid och med hjälp av sin morfar söker hon efter visioner för framtiden. “Hur såg den politik ut som möjliggjorde morfars klassresa och hur ser politiken ut idag i förhållande till fattiga och klassamhället? Min uppfattning är att de mer högljudda politiska diskussionerna har börjat kretsa kring människors etnicitet istället för kring fattigdom och klassklyftor. Min tanke är att genom det historiska perspektivet i min film undersöka hur denna förskjutning varit möjlig och hur den tar sig i uttryck. Genom min starka önskan om att förstå och längtan efter ”något annat” hoppas jag att publiken kommer att engageras i frågan tillsammans med mig”. /Astrid.

Se hela filmen gratis på Etcplay.

Vi ordnar gärna samtal i samband med visningar av filmen. Några förslag på gäster att bjuda in är:

Laila Vianden, ledarskribent på ETC Göteborg. Laila intresserar sig för nutida gräsrotsrörelser och för hur man kan öka engagemanget inom vänstern.

Edda Manga, forskare på Mångkulturellt centrum med PHD i idéhistoria. Hon undersöker i sitt arbete globala maktstrukturer och postkolonial teori.

Vi erbjuder även visningar av filmen i ett politiskt kortfilmspaket med filmerna:  Väggen (5 min), Jag var också med (7 min), Pussyhats och vårt dåliga samvete ( 11  min) och Hej Socialdemokraterna!  ( 4 min ).

Visningar:

2018
1 september på Kulturcamping.
4 september Trollhättan, ABF. Filmvisning och samtal med kommunalråd.
8 september, projicering mot nybyggd husfasad vid Fyrklöversgatan.
15 september Nordens Arbetarfilmfestival, Kvinnofolkhögskolan, GBG.
4 oktober Lyssnakväll på Teater Trixter.

2019
1 maj, Bio Rollo, Krokstrands folketshus.
9 november, Arbetar Filmfestival i Malmö
13 november, Retrospektiv på Film i väst, Göteborg

2020
1 februari, Radikal filmfestival, Göteborg

2024
28 januari, Strömstads filmfestival, Bio Park

Press:
Kommunalarbetaren
Strömstadtidningen