OM KRISEN KOMMER

En ca 3 min lång film under utveckling där jag jämför listan jag skrev när jag fyllde 20, på saker jag tycker att jag borde ha gjort med en liknande möjlig lista för min 40‐årsdag. Tankar kring kriser och ålder framförs med speakertext samtidigt som jag gräver i kartonger från källarförrådet.