MEETING PLAYS

En film om arbetet med teater och konst för samhällsförändring.

Just nu utvecklar jag en film om Meeting plays och projektet Kreativa platser. Kreativa platser i Biskopsgården startade efter tragedier i området. Engagerade individer och MEETING PLAYS samverkar med Bostadsbolaget, Bo bra i Biskopsgården, Folkuniversitetet och Integrationsnätverk för att etablera långsiktig plattform för teater och konst i Biskopsgården. De gör skapande verksamheter, föreställningar, konsthändelser, communityteater, ungdomsteater och KULTUR-CAMPING – en Biskopsgårdens egna Kultur-vagns-festival.