MEETING PLAYS

En film om arbetet med teater och konst för samhällsförändring.