GRETAS GIUDE TILL GALAXEN

20016, GRETAS GUIDE TILL GALAXEN, 73 min

Vi följer Greta, en frihetsälskande kvinna som utmanar sig själv att prova nya vägar. Att våga stanna, våga bryta upp. Filmen utforskar frihetsbegreppet och berättar om konsekvenserna av att bryta sig fri. Greta navigerar i livet och relationerna. Till sitt livs kärlek Matt och andra kärlekar och till sin familj. Det handlar också om Gretas konstnärskap som performanceartist, hennes sätt att hantera verkligheten och hur hon skapar sina egna världar och identiteter genom konsten. Kärlek, smärta, skratt och alla de komplexa sidor som livet kan rymma.

”När jag var 19 år var jag Aupair i USA och en dag träffade jag en tjej i turban på bussen. ”I like your hat” sa jag, ”Thank you I like YOUR hat” svarade hon. Det blev början på vår vänskap. Jag imponerades av hennes amerikanska självförtroende och den okända alternativvärld som öppnades upp genom henne. Jag ville göra en film, en guide till hur man lever sitt liv så fritt som möjligt. Det visade sig vara en mer komplex historia än så.”

PRESS:
”Så träffar den också rakt i hjärtat.” Maria Domellöf-Wik, GP
”Fint porträtt av en vän i frihet” Caroline Hainer, Corren
”Under ett pärlband av icke kronologiskt hopklippta bilder (…) får vi stegvis inblick i Gretas värld och liv.” Camilla Larsson, Sydsvenskan
”Personlig film om frihet och kärlek” Jakob Simonson, Strömstatidningen
Att följa sina egna levnadsregler, Pop Mani
5 frågor till Astrid Askberger, Filmcloud.

Se hela filmen här.
Följ filmen på Facebook.
Se bortklippta favoriter här.

Visningar:
5/2, 2016, GIFF
26/4 Doc lounge, Göteborg
29/4, förhandsvisning, Hagabion, Göteborg
6/10 Ladybug filmfestival
21/10, biopremiär, Folkets bio
28/10, Bio Rollo, Krokstrand
29/1, 2017, GIFF
8/12, 2018, Royal Academy of Art,  Haag, Nederländerna.

The film is following Greta, a freedom-loving woman who challenges herself to try new ways of living. Daring to stay and daring to leave. The film explores the concept of freedom and tells us about the consequences of breaking free. Greta navigates in her life and in her relationships, with the love of her life, romantic encounters and with and her family. Love, pain, laughter and all the complex sides that life can hold.

”When i was 19 i was Aupair in the us and one day I met a girl in turban on the bus. ”I like your hat,” I said, ”Thank you I like YOUR hat,” she replied. That was the beginning of our friendship. I was impressed by her American self-confidence and the unknown alternative world opened up through her. I wanted to make a movie, a guide to how to live your life as freely as possible. It turned out to be a more complex story than that.”