FILMER

20018, PUSSYHATS OCH VÅRT DÅLIGA SAMVETE, 11 MIN

Hur kommer det sig att tusentals kvinnor stickade rosa pussyhats och klev ut på gatorna och sjöng I can’t keep quiet  för drygt ett år sedan ? Vad ville de säga och vad fick de sagt? I Göteborg samlades människor som stickade, fikade, pratade politik och sjöng. Den 8 mars fylldes Götaplatsen av ett hav av rosa pussyhats. Nu kommer revolutionen – men vi hann inte med den… Med avstamp i manifestationerna reflekterar regissörerna Annika Ivarsson och Astrid Askberger över den politiska kampens lockelse, svårighet och nödvändighet.

***

2018, JAG VAR OCKSÅ MED, 7 MIN

En banderoll har rullats ut på en lantlig tågstation i en helt annan tidsålder. ”Respektera vårt nej” står det på den. Under en diabilds-kväll hos mina föräldrar slås jag av hur främmande deras gravallvarliga kamp verkar idag. Jag slås också av hur lite jag själv gör. En film om konkreta politiska handlingar.

Astrid Askberger contemplates various kinds of activism now and when she was a child and followed her mother to demonstrations. Beautiful images give life to political questions while Astrid questions her own commitment to activism. A film about concrete political actions.

2017, LIVET KOLLEKTIVET 3 MIN

Allt började när Astrid skulle flytta till Göteborg. Ett förstahandskontrakt i ett hyreshusområde blir navet under 13 års liv. Många människor har bott och sovit här. Kärlek har uppstått och livet har förändrats. Enkelt, privat och allmänmänskligt!

It all started when Astrid was moving to Gothenburg. A first-hand lease in an apartment district turns into a hub for 13 years of life. Many people have lived and slept here. Love has bloomed and life has been changed. Simple, private and universal!

20016, GRETAS GUIDE TILL GALAXEN

Vi följer Greta, en frihetsälskande kvinna som utmanar sig själv att prova nya vägar. Att våga stanna, våga bryta upp. Filmen utforskar frihetsbegreppet och berättar om konsekvenserna av att bryta sig fri. Greta navigerar i livet och relationerna. Till sitt livs kärlek Matt och andra kärlekar och till sin familj. Det handlar också om Gretas konstnärskap som performanceartist, hennes sätt att hantera verkligheten och hur hon skapar sina egna världar och identiteter genom konsten. Kärlek, smärta, skratt och alla de komplexa sidor som livet kan rymma.

Se hela filmen här.

The film is following Greta, a freedom-loving woman who challenges herself to try new ways of living. Daring to stay and daring to leave. The film explores the concept of freedom and tells us about the consequences of breaking free. Greta navigates in her life and in her relationships, with the love of her life, romantic encounters and with and her family. Love, pain, laughter and all the complex sides that life can hold.

2013, VI ÅTERVÄNDE ALDRIG, 28 MIN

Vi återvände aldrig handlar om ett teaterprojekt baserat på berättelser från människor som har flytt. Migrationsverket möts av dessa historier dagligen. För dem tar det ”fem minuter” att fatta ett beslut.

Kan en pjäs göra skillnad? Kan den påverka även priviligierade människor, som aldrig upplevt förtryck? Kan den skapa medkänsla? Vara helande för dem som delar med sig av sin historia? Vi möter fyra unga tjejer på scenen och fyra personer som berättar om att lämna sina hemländer.

”We Never Returned” is about a theatre project based on stories from four refugees. Stories that the people in the Migration Board hear everyday. For them it takes ”like five minutes” to make a decision about a persons future.

Can a theater play make a difference for the spectator? People who are privileged and safe, who never needed to flee and leave their homes? Can a play raise empathy and compassion? Can art be a healing force, for those whose stories are told?

2008, KONTRAKTET , 23 min.

För fem år sedan upprättade Edda och Mattias ett muntligt kontrakt. För att uppnå evig kärlek bestämde de sej för att leva tillsammans under en begränsad period och sedan, medan kärleken ännu är på topp, gå skilda vägar. Hur tänker de inför uppbrottet nu i sommar? Blev deras kärleksexpriment vad de hoppats på? Filmen gjordes våren 2008 på Dramatiska institutets kurs Dokumentärfilmsprojekt/regi.

2008, THE CONTRACT , 23 min.

When Edda and Mattias married five years ago they made a pact. To make the idea of ”eternal love” come true,they decided to stay married for five years – and then, when still madly in love, separate. According to the contract, this will be their last year together. What are they thinking about their coming breakup? Did their love experiment work out? The film was made in spring 2008 at Dramatiska institutet (Stockholm film university).

2004, KÄRLEK ÄR BÄST PÅ BIO, 28 min.

Hur ska sann kärlek kunna uppstå när alla dörrar är öppna? Vi kan alltid träffa någon som är snyggare, rikare, konstnärligare, mer begåvad eller längre. Vårt relationstänkande har förändrats sen mormor mötte morfar. Vi ger oss ut på en bilfärd för att undersöka saken.

”Kärlek är bäst på bio” producerades av Filmkreatörerna och gjordes med stöd från Svenska Filminstitutet, Film i sthm och SVT, våren 2004. Hösten 2004 visades den på SVT.

2004, LOVE IS BEST AT THE MOVIES, 28 min.

How can true love arise when all doors are open?
We could always meet someone more beautiful, richer, more creative, brighter or taller. Our way of thinking about relationships has definitely changed since grandma met grandpa. We are going for a car ride to check it out.

”Love is best at the movies” was produced by Filmkreatörerna and made with support from The Swedish Film Institute (SFI), Film in Stockholm and The Swedish State Television (SVT) Spring 2004. Autumn 2004 was it telecast at SVT.

2001, SÅ FUNKAR DET!, 15 min.

”Så funkar det var namnet på en bok som jag läste som barn. Den hade en steg-för-steg-beskrivning på hur olika tekniska apparater fungerer, med bilder, och jag tycker att det borde finnas en liknande bok när man blir äldre som förklarar parrelationer.”

Vi möter tre killar som talar om kärlek.

”Så funkar det!” gjordes på uppdrag av Kvinnojouren Emelie 2001. Den såldes och visades på högstadier i Västra Götalandsregionen samt vann dokumentärfilmspriset sthlm.doc, hösten 2002. Samma år sändes filmen på SVT och YLE (finsk TV).

2001, HOW THINGS WORK!, 15 min.

”How things work was the name of a book that I read as a child. It had a step-by-step-description of how technical devices work, with pictures, and I think that there should be a similar book when you get older, explaining how love works.”

We are meeting three guys who speak about love.

”How things work!” was commissioned by The Women’s Shelter Emelie, Summer 2001. It was sold and shown at high schools in Västra Götalandsregionen and winner of the documentary award sthlm.doc, Autumn 2002. The same year was it telecast at The Swedish State Television SVT and Finnish State Television YLE.