OM MEJ

Jag gör dokumentär kortfilm och långfilm som jag både producerar själv och med andra. Jag skildrar ofta människor och historier som jag anser saknas i samhället.

Sedan 2002 har jag frilansat med dokumentärfilm, interaktiv radio, text och hybrider mellan dans, konst, teater och film. Teman jag berör är kärlek och på senare tid film med ett samhällspatos. Att skildra det normbrytande och utmana stereotyper har också funnits som ett tema. Några av mina filmer följer skeenden som utspelar sig under längre tid, till exempel långfilmsdokumentären Gretas guide till galaxen som är filmad av och från under 14 år. Även det projekt som jag jobbar med nu om min morfar är filmat under 5 års tid. På senare år har jag också i snabba processer regisserat ett antal korta dokumentärer som utgår från mej själv med en personlig speaker och stillbilder.

Ibland tar jag frilansjobb där jag gör dokumentationer eller trailrar för teater/dans/performence-föreställningar.

Jag arbetar deltid som filmlärare för ungdomar. Jag jobbar både med regelbunden undervisning och med workshops. Jag gillar att jobba som filmlärare i områden där inte så många känner till kulturskolan.

Jag jobbar både kollektivt och själv. Ibland samregisserar jag. Jag filmar, klipper, tar ljud och producerar själv. Ibland jobbar jag med finansiering och ibland inte. 

FILMER

2018, BRÖD OCH RÄTTVISA, 13 MIN

I en politisk essäfilm undersöker Astrid Askberger dagens förhårdade klassamhälle. Genom att ställa nutid mot dåtid och med hjälp av sin morfar söker hon efter visioner för framtiden. “Hur såg den politik ut som möjliggjorde morfars klassresa och hur ser politiken ut idag i förhållande till fattiga och klassamhället? Min uppfattning är att de mer högljudda politiska diskussionerna har börjat kretsa kring människors etnicitet istället för kring fattigdom och klassklyftor. Min tanke är att genom det historiska perspektivet i min film undersöka hur denna förskjutning varit möjlig och hur den tar sig i uttryck. Genom min starka önskan om att förstå och längtan efter ”något annat” hoppas jag att publiken kommer att engageras i frågan tillsammans med mig”. /Astrid.

20018, PUSSYHATS OCH VÅRT DÅLIGA SAMVETE, 11 MIN

Hur kommer det sig att tusentals kvinnor stickade rosa pussyhats och klev ut på gatorna och sjöng I can’t keep quiet  för drygt ett år sedan ? Vad ville de säga och vad fick de sagt? I Göteborg samlades människor som stickade, fikade, pratade politik och sjöng. Den 8 mars fylldes Götaplatsen av ett hav av rosa pussyhats. Nu kommer revolutionen – men vi hann inte med den… Med avstamp i manifestationerna reflekterar regissörerna Annika Ivarsson och Astrid Askberger över den politiska kampens lockelse, svårighet och nödvändighet.

***

2018, JAG VAR OCKSÅ MED, 7 MIN

En banderoll har rullats ut på en lantlig tågstation i en helt annan tidsålder. ”Respektera vårt nej” står det på den. Under en diabilds-kväll hos mina föräldrar slås jag av hur främmande deras gravallvarliga kamp verkar idag. Jag slås också av hur lite jag själv gör. En film om konkreta politiska handlingar.

Astrid Askberger contemplates various kinds of activism now and when she was a child and followed her mother to demonstrations. Beautiful images give life to political questions while Astrid questions her own commitment to activism. A film about concrete political actions.

2017, LIVET KOLLEKTIVET 3 MIN

Allt började när Astrid skulle flytta till Göteborg. Ett förstahandskontrakt i ett hyreshusområde blir navet under 13 års liv. Många människor har bott och sovit här. Kärlek har uppstått och livet har förändrats. Enkelt, privat och allmänmänskligt!

It all started when Astrid was moving to Gothenburg. A first-hand lease in an apartment district turns into a hub for 13 years of life. Many people have lived and slept here. Love has bloomed and life has been changed. Simple, private and universal!

20016, GRETAS GUIDE TILL GALAXEN

Vi följer Greta, en frihetsälskande kvinna som utmanar sig själv att prova nya vägar. Att våga stanna, våga bryta upp. Filmen utforskar frihetsbegreppet och berättar om konsekvenserna av att bryta sig fri. Greta navigerar i livet och relationerna. Till sitt livs kärlek Matt och andra kärlekar och till sin familj. Det handlar också om Gretas konstnärskap som performanceartist, hennes sätt att hantera verkligheten och hur hon skapar sina egna världar och identiteter genom konsten. Kärlek, smärta, skratt och alla de komplexa sidor som livet kan rymma.

Se hela filmen här.

The film is following Greta, a freedom-loving woman who challenges herself to try new ways of living. Daring to stay and daring to leave. The film explores the concept of freedom and tells us about the consequences of breaking free. Greta navigates in her life and in her relationships, with the love of her life, romantic encounters and with and her family. Love, pain, laughter and all the complex sides that life can hold.

2013, VI ÅTERVÄNDE ALDRIG, 28 MIN

Vi återvände aldrig handlar om ett teaterprojekt baserat på berättelser från människor som har flytt. Migrationsverket möts av dessa historier dagligen. För dem tar det ”fem minuter” att fatta ett beslut.

Kan en pjäs göra skillnad? Kan den påverka även priviligierade människor, som aldrig upplevt förtryck? Kan den skapa medkänsla? Vara helande för dem som delar med sig av sin historia? Vi möter fyra unga tjejer på scenen och fyra personer som berättar om att lämna sina hemländer.

”We Never Returned” is about a theatre project based on stories from four refugees. Stories that the people in the Migration Board hear everyday. For them it takes ”like five minutes” to make a decision about a persons future.

Can a theater play make a difference for the spectator? People who are privileged and safe, who never needed to flee and leave their homes? Can a play raise empathy and compassion? Can art be a healing force, for those whose stories are told?

2008, KONTRAKTET , 23 min.

För fem år sedan upprättade Edda och Mattias ett muntligt kontrakt. För att uppnå evig kärlek bestämde de sej för att leva tillsammans under en begränsad period och sedan, medan kärleken ännu är på topp, gå skilda vägar. Hur tänker de inför uppbrottet nu i sommar? Blev deras kärleksexpriment vad de hoppats på? Filmen gjordes våren 2008 på Dramatiska institutets kurs Dokumentärfilmsprojekt/regi.

2008, THE CONTRACT , 23 min.

When Edda and Mattias married five years ago they made a pact. To make the idea of ”eternal love” come true,they decided to stay married for five years – and then, when still madly in love, separate. According to the contract, this will be their last year together. What are they thinking about their coming breakup? Did their love experiment work out? The film was made in spring 2008 at Dramatiska institutet (Stockholm film university).

2004, KÄRLEK ÄR BÄST PÅ BIO, 28 min.

Hur ska sann kärlek kunna uppstå när alla dörrar är öppna? Vi kan alltid träffa någon som är snyggare, rikare, konstnärligare, mer begåvad eller längre. Vårt relationstänkande har förändrats sen mormor mötte morfar. Vi ger oss ut på en bilfärd för att undersöka saken.

”Kärlek är bäst på bio” producerades av Filmkreatörerna och gjordes med stöd från Svenska Filminstitutet, Film i sthm och SVT, våren 2004. Hösten 2004 visades den på SVT.

2004, LOVE IS BEST AT THE MOVIES, 28 min.

How can true love arise when all doors are open?
We could always meet someone more beautiful, richer, more creative, brighter or taller. Our way of thinking about relationships has definitely changed since grandma met grandpa. We are going for a car ride to check it out.

”Love is best at the movies” was produced by Filmkreatörerna and made with support from The Swedish Film Institute (SFI), Film in Stockholm and The Swedish State Television (SVT) Spring 2004. Autumn 2004 was it telecast at SVT.

2001, SÅ FUNKAR DET!, 15 min.

”Så funkar det var namnet på en bok som jag läste som barn. Den hade en steg-för-steg-beskrivning på hur olika tekniska apparater fungerer, med bilder, och jag tycker att det borde finnas en liknande bok när man blir äldre som förklarar parrelationer.”

Vi möter tre killar som talar om kärlek.

”Så funkar det!” gjordes på uppdrag av Kvinnojouren Emelie 2001. Den såldes och visades på högstadier i Västra Götalandsregionen samt vann dokumentärfilmspriset sthlm.doc, hösten 2002. Samma år sändes filmen på SVT och YLE (finsk TV).

2001, HOW THINGS WORK!, 15 min.

”How things work was the name of a book that I read as a child. It had a step-by-step-description of how technical devices work, with pictures, and I think that there should be a similar book when you get older, explaining how love works.”

We are meeting three guys who speak about love.

”How things work!” was commissioned by The Women’s Shelter Emelie, Summer 2001. It was sold and shown at high schools in Västra Götalandsregionen and winner of the documentary award sthlm.doc, Autumn 2002. The same year was it telecast at The Swedish State Television SVT and Finnish State Television YLE.

CV

CV Astrid Askberger

+46702469759,  astrid.askberger@gmail.com

Född: 1979

Om mej

Jag är dokumentärfilmare som ofta undersöker  politiskt teman ur en personlig vinkel. Jag har också gjort flera filmer kring kärlek och livsval.

Filmregi

2018 Bröd och rättvisa 13 min (regi, foto, klipp)
Genom att ställa nutid mot dåtid och med hjälp av min morfar söker jag efter politiska visioner för framtiden. Filmen har visats innan valet och ligger även på ETCplay. Med stöd från Göteborgs stad.

2018 Pussyhats och vårt dåliga samvete 12 min (regi)
Om pussyhatrörelsen och den politiska kampens lockelse, svårighet och nödvändighet. (pass: pilot) Med stöd från Göteborgs stad.

2018 Jag var också med. 7 min ((regi, produktion, klipp)
En film om konkreta politiska handlingar. Premiär på GIFF jan 2018. Såld till SVT och distribueras av Folkets bio.

2017 Livet. Kollektivet, 3 min (regi, produktion, klipp)
En stillbildsfilm om livet i ett kollektiv under 13 år. Premiär på GIFF jan 2017.

2016 Gretas guide till galaxen, 72 min (regi, foto, klipp)
En dokumentär uppväxtskildring för vuxna med stöd från SFI, Göteborgs Stad och Film i väst. Världspremiär på GIFF och biopremiär och distribution hos Folkets bio 2016.

2013 Vi återvände aldrig, 28 min (produktion, regi, klipp)
Dokumentär. Fyra unga tjejer sätter upp en pjäs baserad på flyktingars historier. Samregi Annika Ivarsson. Visning på BUFF och distribution hos Film Centrum 2015.

2008 Kontraktet, 23 min (regi)
Dokumentär om ett femårigt kärlekskontrakt, gjord på DI’s dokumentära projektkurs.

2004 Kärlek är bäst på bio, 28 min (regi)
Dokumentär om vår generations tvivel på den eviga kärleken, gjord med stöd från SFI och SVT. Samregi Johanna Högman. Producerad av Filmkreatörerna.

2001 Så funkar det!, 15 min (produktion, regi, foto och klipp)
Dokumentär. Tre killars syn på kärlek, med stöd från Kvinnojouren Emelie. Samregi Johanna Högman. Vann dokumentärfilmspriset sthlm.doc och sändes på SVT och YLE.

Beställningsfilm

2008 Bokstavsvuxna, 15 min (produktion, regi och klipp) Dokumentär om vuxna med ADHD, på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet.

2006 Skrot och brons, 10 min (produktion, regi, foto och klipp) Dokumentär om en konstkurs för dövblinda, på uppdrag av Föreningen Sveriges Dövblinda.

2003 Kaos med möjligheter, 13 min (produktion, regi, foto och klipp) Dokumentär om två personer med psykiska funktionshinder, på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet.

Filmfoto

2015 Muskler magi och magkänsla, Mens.

2014 Sparvel, Planetafestivalen, Exluderad, Fonko.

2013-2010 Pigan, A part, Kurvatur, Rörligt, Acrobatic sculptures, Numen humen,

Dance’n Bass, Luftburen, Obscuro, Tvetydigt stycke.

Radio, text och webb i urval

2010 Skräp och skatter, interaktiv lanseringssite för Sjöfartsmuseet i Göteborg.

2009 How to Doris, booklet om kvinnor i filmbranschen, på uppdrag av Dorisfilm.

2008 Det som vuxit här, redaktör för en tidning om Krokstrandsfestivalen.

2006 Sockerkakeland, interaktiv radio om åldrande, för Sveriges radio SRC.

2005 Röster från andra sidan, interaktiv radio om telefonsvarare, för Sveriges radio SRC.

2003 Skärp dej Sthlm!, radioprogram om känslokyla i Sthlm, för P3 Experiment, P3.

2002 De dumpades afton, radioprogram om hjärtesorg, för Frispel, P3.

Utbildning

2016-2018 Fimmaster Akademin Valand, Filmiska processer MA1., Filmisk gestaltning MA2

2014 EURODOC, workshop i Göteborg.

2011 Filmhögskolan, Idélab 2.

2009-2010 EDN, Twelve for the future.

2008 Dramatiska institutet, Dokumentärfilmsprojekt/regi.

2008 Filmhögskolan, Dokumentärfilmsprocesser.

2006-2007 Praktik på filmfestivalen Films de femmes i Paris.

2000-2002 Nordens folkhögskola Biskop-Arnö, Dokumentärfilmsutbildning.

1999-2000 Kalix folkhögskola, Grundläggande video- och TV-linje.

Stipendier

2018 Längmanska Kulturfonden

2014 Nominerad till WIFTs Annapris.

2012 Längmanska Kulturfonden.

2010-2009 Göteborgs kulturstipendium, Kulturkontakt nord, Längmanska Kulturfonden, Konstnärsnämndens resestipendium (2009 och 2010).

Undervisning inom film

Jobbar halvtid som filmlärare på Hisingens Kulturskola. Föreläsningar och gästundervisning på bl.a. Österlens konstskola (2012), Konsthögskolan Valand (2010), Holas och Angereds folkhögskola (2006, 2005), Botkyrkas mediagymnasium (2003), Drömfabriken, Filmcafé på Lava i sthlm, Filmfestivalen Frame, Umeås feministfilmfestival FemiFilm (2002).

 

NYHETER

Visningar av BRÖD OCH RÄTTVISA

Förra veckan har vi haft många roliga visningar av Bröd och rättvisa. 1 september på Kulturcamping. 4 september Trollhättan, ABF. Filmvisning och samtal med kommunalråd. 8 september, projicering mot nybyggd husfasad vid Fyrklöversg. Och fler visningar blir det: 15 september Nordens Arbetarfilmfestival kl 13 på Kvinnofolkhögskolan. 4 oktober Lyssnakväll på Teater Trixter. 13-14 oktober på QUEERMOVE World Film & …

KOM på examination

Den 22 maj 14.30-15.30 examineras jag från mitt andra år på Valands Filmmaster. Kom och var med om ni vill! Här är ett litet klipp som jag gjorde till förra årets examination:

BRÖD OCH RÄTTVISA

I en politisk essäfilm undersöker Astrid Askberger dagens förhårdade klassamhälle. Genom att ställa nutid mot dåtid och med hjälp av sin morfar söker hon efter visioner för framtiden. “Hur såg den politik ut som möjliggjorde morfars klassresa och hur ser politiken ut idag i förhållande till fattiga och klassamhället? Min uppfattning är att de mer högljudda politiska diskussionerna har börjat kretsa kring människors etnicitet istället för kring fattigdom och klassklyftor. Min tanke är att genom det historiska perspektivet i min film undersöka hur denna förskjutning varit möjlig och hur den tar sig i uttryck. Genom min starka önskan om att förstå och längtan efter ”något annat” hoppas jag att publiken kommer att engageras i frågan tillsammans med mig”. /Astrid.

Se hela filmen gratis på Etcplay.

Visningar:
1 september på Kulturcamping.
4 september Trollhättan, ABF. Filmvisning och samtal med kommunalråd.
8 september, projicering mot nybyggd husfasad vid Fyrklöversgatan.
15 september Nordens Arbetarfilmfestival kl 13 på Kvinnofolkhögskolan.
4 oktober Lyssnakväll på Teater Trixter.
13-14 oktober på QUEERMOVE World Film & Arts Fest i Södertälje.

Press:
Kommunalarbetaren
Strömstadtidningen