BESTÄLLNINGSFILM

Av Astrid Askberger, 12 min. Beställare: Föreningen Sveriges Dövblinda. En film om en konstkurs på Gotland för dövblindfödda.

Beställningsfilm gjord på uppdag av Hjälpmedels institutet. Regi: Jenny Hallberg och Astrid Askberger

BOKSTAVSVUXNA, Av Astrid Askberger, 15 min. Beställare: HI

Oskar och Josefin fick diagnosen ADHD i 20-årsåldern. Båda kände under hela sin uppväxt att de var annorlunda. Oskar var stökigast i klassen medan Josefin klarade sej bra fram tills en dag på universitetet när det plötsligt tog stopp. I filmen får vi veta hur de hanterar sin diagnos idag. Vilka frågor väcker ett ADHD-besked när det fås i vuxen ålder? Vilka baksidor och tillgångar innebär diagnosen i deras liv?

Filmen gjordes på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet, våren 2008, med medel från Allmänna arvsfonden. Filmen har två alternativa titlar: Bokstavsvuxna och Bakom bokstäverna.

BEHIND THE ACRONYMS By Astrid Askberger, 15 min. Comissioned by the Swedsih Handicap Institute.

Oskar and Josefin were both diagnosed with ADHD when they where in their twenties. During their childhood, they always sensed that they where different. Oscar was the messy boy in the classroom, and Josefin was the proper girl who suddenly couldn’t handle the pressure of her university studies. This is their story of growing up with ADHD.

The film was comissioned by the Swedsih Handicap Institute, 2008, with support from Allmänna arvsfonden.